Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Appeldoorn Tendermanagement. 

Aan de inhoud van gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Op alle opdrachten die Appeldoorn Tendermanagement uitvoert zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden advies en training.
Download algemene voorwaarden detachering.
Download algemene voorwaarden werving & selectie.

Copyright © 2013, Appeldoorn Tendermanagement, Tilburg


Heeft u vragen over dit onderwerp?

Appeldoorn Tendermanagement al 16 jaar succesvol in (Europese) aanbestedingen! Hoe dan? 

Lees het hier.

Wilt u binnen één minuut weten waar wij voor staan? Bekijk dan deze bedrijfsvimeo.

Afspraak maken? Wij zijn gevestigd in Tilburg en Maarssen.
Zien we je daar?

Aanbestedingen in de bouw? Maak kennis met Tenderbuilders!