_blog: de toelaatbaarheid van uw inschrijving

«Terug naar overzicht Volgend artikel Gebruik toetsenbord Navigation voor navigatie

Onlangs heeft de Politie een aanbesteding uitgeschreven voor de levering van printers en multifunctionals. Recent moest zij haar gunning aan Canon echter terugdraaien, nadat onduidelijkheid was ontstaan over de marktconformiteit van inschrijvingen. Wat kunt u als oplettende inschrijver doen, om uitsluiting van uw inschrijving op basis van non-conformiteit te voorkomen?

Bestudeer de aanbestedingsdocumenten allereerst nauwkeurig. Indien begrippen als marktconformiteit, abnormaal lage prijzen en/of irreële prijzen worden gebruikt, maak dan door het stellen van vragen duidelijk:
   >   wat de aanbestedende dienst verstaat onder marktconforme prijzen;  
   >   wat de aanbestedende dienst verstaat onder abnormaal lage prijzen;
     wat de aanbestedende dienst verstaat onder irreële prijzen;
   >   hoe de aanbestedende dienst verwacht de marktconformiteit van inschrijvingen
        te verifiëren.
Indien dergelijke begrippen niet worden gebruikt, maar u redenen heeft om aan te nemen dat een van uw concurrenten zeer scherp zal gaan inschrijven, vraag dan in ieder geval hoe de aanbestedende dienst verwacht om te gaan met niet-marktconforme, abnormaal lage en/of irreële prijzen.

Mocht het antwoord van de aanbestedende dienst niet voldoende duidelijk zijn, stel dan altijd vervolgvragen. Het stellen van de juiste vragen voor het indienen van de inschrijving, kan u na (voorlopige) gunning veel leed besparen. Uiteraard bepalen wij hierbij, samen met u, graag de juiste strategie.

Appeldoorn_Tendermanagement: Bits_of_Knowledge!

Het is toegestaan deze kennis te delen, mits onder duidelijke vermelding van Appeldoorn Tendermanagement als bron.

Appeldoorn Tendermanagement al 16 jaar succesvol in (Europese) aanbestedingen! Hoe dan? 

Lees het hier.

Wilt u binnen één minuut weten waar wij voor staan? Bekijk dan deze bedrijfsvimeo.

Afspraak maken? Wij zijn gevestigd in Tilburg en Maarssen.
Zien we je daar?

Aanbestedingen in de bouw? Maak kennis met Tenderbuilders!