_Blog_Presentaties

«Terug naar overzicht Volgend artikel Gebruik toetsenbord Navigation voor navigatie

Steeds vaker maakt een presentatie onderdeel uit van een (Europese) aanbestedingsprocedure. Het kan zijn dat de presentatie onderdeel is van de kwalitatieve gunningscriteria maar het kan ook zijn dat de presentatie onderdeel is van de verificatie. In het eerste geval telt de presentatie dus mee voor de beoordeling van uw inschrijving. In het laatste geval dient de presentatie als een verificatie op de inschrijving. Het is niet de bedoeling dat de presentatie een herhaling wordt van de ingediende inschrijving. Om een goede presentatie te geven is het belangrijk om de onderstaande punten mee te nemen in de voorbereiding.

 • Ga tijdens de presentatie vooral in op de specifieke opdracht.
  De aanbestedende dienst is natuurlijk geïnteresseerd om uw bedrijf te leren kennen tijdens de presentatie. Maar ze zullen nog meer geïnteresseerd zijn om te leren wat uw bedrijf kan betekenen voor de uitvoering van de opdracht. Beantwoord dus in de voorbereiding vragen omtrent de meerwaarde die uw bedrijf kan leveren in de uitvoering van de opdracht.
 • Zorg ervoor dat de presentator betrokken was bij het opstellen van de inschrijving. 
  Aanbestedende diensten prikken vaak door een gelikt praatje van een marketing medewerker heen. Het zou natuurlijk helemaal mooi zijn als de presentator ook in een later stadium betrokken zal zijn bij de uitvoering van de opdracht, bijvoorbeeld als contactpersoon. Wanneer een aanbestedende dienst een goede presentatie krijgen van iemand met ze in een later stadium zullen werken zal dat vertrouwen creëren. Met andere woorden, zorg voor dat iemand de goede mix aan kennis van de opdracht en presentatie skills bezit.
 • Heb een duidelijk beeld van wie de toehoorders zijn tijdens de presentatie.
  Dit is belangrijk om te weten zodat u uw verhaal hier op af kunt stemmen. Zullen er mensen aanwezig zijn die goed op de hoogte zijn van uw vakgebied dan is het mogelijk om een vrij vakinhoudelijke presentatie te geven. Echter, wanneer er inkopers of eindgebruikers aanwezig zijn bij de presentatie moet u er rekening mee houden dat u niet te technisch spreekt. Wanneer het niet duidelijk is wie de toehoorders zijn vraag hier dan naar tijdens de Nota van Inlichtingen.
 • Timing is belangrijk.
  U krijgt altijd een bepaalde tijd waarbinnen de presentatie geven moet worden. Vaak wordt hier net zo streng mee omgegaan als met het limiet op het aantal pagina’s dat gebruikt mag worden voor het beantwoorden van de kwalitatieve gunningscriteria. Krijgt u bijvoorbeeld 10 minuten de tijd dan is de kans groot dat u na 10 minuten ook echt afgekapt zult worden. Time dus van te voren hoe lang uw presentatie duurt en hou tijdens het geven van de presentatie de tijd goed in de gaten.
 • Beantwoord de vraag.
  Zorg dat u de doelstellingen voor de uit te voeren opdracht kent van de aanbestedende dienst en dat u deze verwerkt in de presentatie. Gebruik hierin dezelfde termen die de aanbestedende dienst gebruikt. Wanneer u ervoor keist om een algemene introductie over uw bedrijf te geven, houdt deze dan kort en bondig en ga zo snel mogelijk over tot het beantwoorden van de vraag.

 Appeldoorn Tendermanagement_ consider it done!

 Het is toegestaan deze kennis te delen, mits onder duidelijke vermelding van Appeldoorn Tendermanagement als bron.

Appeldoorn Tendermanagement al 16 jaar succesvol in (Europese) aanbestedingen! Hoe dan? 

Lees het hier.

Wilt u binnen één minuut weten waar wij voor staan? Bekijk dan deze bedrijfsvimeo.

Afspraak maken? Wij zijn gevestigd in Tilburg en Maarssen.
Zien we je daar?

Aanbestedingen in de bouw? Maak kennis met Tenderbuilders!